Marknaden för spårningstekniker bedöms växa starkt de kommande åren. Den amerikanska tidningen Forbes refererar till studier som visar att enbart investeringar i spårning av livsmedel beräknas uppgå till 19 md USD redan år 2023.

För Investerare 

Bästa intressent i TracTechnology AB

Tiden är nu mogen att på allvar gå till marknaden med lösningen som ger oss insikt och kontroll över vad vi lägger på tallriken!

Under de senaste åren har kraven på kunskap om produkters ursprung och klimatavtryck ökat i alla led. CO2 är ett begrepp som allt flera känner till. Covid 19-pandemin har också visat på sårbarhet i produkters värdekedjor, vilket driver på behovet av spårbarhet, liksom behoven av att kunna härleda fel, brister och ansvar. 

TracTechnologys system sammanställer både information om produkter som delas (ex. ett djur som styckas) och/eller sammanförs (ex. ingredienser i en köttbulle) i flera steg. Detta gör att hela förädligskedjan kan redovisas. Se aktuella pilotprojekt. 

TracTechnologys unika lösningar ligger helt rätt i tiden. 

Aktieägarbrev Juni -21
Investeringserbjudande i korthet Okt -21
Memorandum okt -21
Anmälningssedel
Teckna aktier med BankId:
Teckningsinstruktion

Läs mer

– TracTechnology är ett spännande bolag med stora möjligheter. Att möta dagens efterfrågan på ursprung och hållbara livsmedel ligger helt rätt i tiden, säger Niclas. TracTechnology har ingen bindning till någon speciell gruppering utan är tillgänglig för alla. I min roll som VD kommer jag att bidra till att fortsätta utveckla det pågående arbetet, samt tillföra nya affärsupplägg som är avsedda att göra det möjligt för alla som har saknat möjligheten att skapa spårbarhet i sina dagliga affärer.

TracTechnology ska erbjuda öppna och transparenta värde och leveranskedjor som leder till att kunden kan göra medvetna val.

Nyemission

Mål för nyemission:

• Slutföra det pågående industriella integrationsprojektet. Därmed skapar vi en tydlig referens för spårbarhet av sammansatta livsmedel, förädlade av flera olika produkter från olika leverantörer.

• Inleda pilotprojekt med storkök och/eller dagligvaruhandeln.

• Utveckla ett gränssnitt för storkök som presenterar den färdiga måltidens ursprung.


• Utveckla budskap och kommunikation med marknaden, samt uppdatera den grafiska profilen.

Nyemissionen är första steget på vägen mot en börsnotering. Familjen Brax garanterar en emissionsvolym upp till tre miljoner kronor.

Finansiell information

Nedan kan du läsa och ladda ner den senaste informationen från TracTechnology. För äldre dokument än 2019, kontakta Niclas Lindgren. niclas.lindgren@tractechnology.se

Brev till aktieägare
2021-06-09
Revisionsberättelse
2021-06-08
Fullmaktsformulär för årsstämma
2021-05-19
Kallelse till årsstämma den 16 juni 2021
2021-05-18
Minskning av aktiekapital
2020-05-13
Kallelse till årsstämma den 2 juni 2020
2020-04-29
Fullmaktsformulär för årsstämma
2020-04-29
Kallelse till Årsstämma den 25 Juni
2019-06-25

Nedan kan du ladda ner de senaste rapporterna och årsredovisningarna från TracTechnology.

Årsredovisning 2020
2021-06-08
Årsredovisning 2019
2020-05-27
Årsredovisning 2018
2019-06-17
Protokoll bolagsstämma 2020
2021-06-16
Kallelse till årsstämma den 16 juni 2021
2021-05-18
Protokoll bolagsstämma
2020-06-02
Protokoll bolagsstämma
2019-06-25
Kallelse till Årsstämma den 25 Juni
2019-06-25

Här kan du läsa eller ladda ner TracTechnologys bolagsordning.

Bolagsordning
2016-06-21