Vet du varifrån din mat kommer?

TracTechnology sammanställer spårbar produktinformation med QR-koder

Spåra. Lagra. Redovisa.

Att hantera spårbarhetsinformation genom leveranskedjor är komplext. Att följa flödet av ingredienser genom en livsmedelsfabrik, där det hela tiden fylls på med råvaror med olika ursprung, är ännu mer komplext.

Det är detta problem TracTechnology löser med hjälp av vår teknik, som är utvecklad i enlighet med den globala standarden för spårning av ingredienser i livsmedelsproduktion.

Vårt fokus: Spåra maten och transparent redovisa värde- och leveranskedjor så att medvetna val kan göras

Läs mer

Behovet av att informera kunderna om ursprung och klimatavtryck är ytterst aktuellt inom livsmedel. Som angavs ovan bedöms marknaden för spårning av livsmedel växa snabbt och mycket de kommande åren. Därför fokuserar vi först på denna bransch.

TracTechnology är en av få aktörer som kan redovisa sammansatta artiklar, exempelvis en skollunch. Med vårt system kan kunden online spåra alla delar av lunchen, ända ner till gården, köttet eller var grönsakerna kommer ifrån, med beskrivning av såväl producenter
som klimatavtryck.

För att åstadkomma ett komplett erbjudande kommer TracTechnology samköra data från de idag viktigaste informationsdatabaserna:

• Dabas innehåller i huvudsak data för
storköksproduktsortiment.
www.dabas.se

• Valido har samlat produktdata för hela dagligvaruhandeln.
www.valido.se

• RISE har samlat livscykelanalyser från mer än 750 livsmedel där varje produkt har ett klimattal som visar dess klimatpåverkan från produktionen. www.ri.se

När vi sammanför data från dessa databaser med spårbar ursprungsdata i vår egen databas, får vi en unik sammanställning av produktinformation. Vårt mål är att marknadens livsmedelsprodukter ska uppdateras med klimatinformation och ursprungsdata för att tillmötesgå den ökade efterfrågan på spårbarhet och transparens.

Vårt fokus är ökad spårbarhet

Att lagra data i stora mängder är med dagens teknik enkelt och kan göras av många. Det är däremot mycket mer komplext att lagra en förädlad produkts sammansättning i flera steg. TracTechnology återger den industriellt förädlade produktens hela ursprungskedja. Det finns många branscher att erbjuda vår plattform till, t.ex. livsmedelsproduktion, verkstadsindustri, klädindustri, elektronikindustri, läkemedelsindustri, råvaruhantering och logistik och distribution. Här beskrivs hur TracTechnologys tjänst kan användas inom livsmedelsindustrin.

PRODUKTVISION

1. Scanna QR-kod och välj klimat eller ursprung  

Scanna QR-koden som finns på förpackningen. Ursprungskedjan blir då tillgänglig i din Smartphone. Här får du nu möjlighet att välja vad du vill fördjupa dig inom. T.ex klimatpåverkan eller matens ursprung. I detta exempel så fördjupar vi oss i produktens ursprung.

2. Välj komponent

Nu kan du fördjupa dig i maträttens alla komponenter, vi klickar på köttbullen.

3. Köttbullens ingredienser

Här får du information om köttbullens beståndsdelar. I detta fall ser vi att den Svenska matfabriken har lagat köttbullen och vilka råvarorna de har använt.  Här kan du fördjupa dig vidare genom att klicka på den råvara du vill följa.

4. Från gård till gaffel

TracTechnology återger  den industriellt förädlade produktens hela ursprungskedja. Detta möjliggör att du kan klicka dig vidare på varje Ingrediens i köttbullen och spåra dess ursprung hela vägen till gården.

TracTechnologys mål är att kunna leverera svaret på var maten på tallriken kommer ifrån,
hur den har färdats och förädlats, av vem och slutligen med vilket klimatavtryck.